…a na Slovensku

 

Katolícke médiá na Slovensku – relácia vysielaná priamo z Mediálnej púte v Trnave (TV LUX)

 

VIDEO: Konferencia o katolíckych masmédiách na Slovensku

 

Prehľad najznámejších katolíckych masmédií na Slovensku s odkazmi na web stránky:

 

Názov (web)

Zameranie

Návštevnosť webstránok (2/2011)

Tlač

Katolícke noviny

(katnoviny.sk)

Najčítanejší katolícky týždenník. Prináša aktuálne informácie katolíckej Cirkvi na Slovensku i vo svete.

 

Návštevnosť

Slovo medzi nami

(smn.sk)

Časopis rehole Redemptoristov zameraný na Sväté písmo. Ponúka biblické články, svědectva a meditácie na každý deň.

Návštevnosť

Adsum

(adsum.sk)

Časopis bratislavských bohoslovcov. Prináša informácie zo života v bratislavskom seminári, zaujímavé články  a reportáže.

Návštevnosť

Tribunál

(tribunal.kapitula.sk)

Odborný časopis prinášajúci informácie a články z kánonického a konfesného práva.

Návštevnosť

Slovo

(grkatpo.sk)

Oficiálny časopis gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku. Prináša spravodajstvo, duchovné články, svedectvá, zamyslenia, rozhovory.

Návštevnosť

Rozmer (sekty.sk)

Časopis o sektách

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Rádio

Radio Vatikán

Slovenská sekcia rádia Vatikán

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Lumen

(lumen.sk)

Napočúvanejšie katolícke rádio na Slovensku. Prináša spravodajstvo, modlitbu, kresťanskú hudbu, živé prenosy z podujatí….  

Návštevnosť

(uvedená na stránke 15.03.2011, 23:00)Celkom: 1161379
Marec: 62328
Dnes: 1159

 

Počúvanosť 01-06.2010: 143 000 ľudí.

TV

TV LUX

(tvlux.sk)

Katolícka televízia. Prináša všeobecné informácie zo života Cirkvi, živé prenosy, spravodajstvo, relácie…

 

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Internet

Kbs.sk

tkkbs.sk

Oficiálne stránky katolíckej Cirkvi a konferencie biskupov na Slovensku

 

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Christnet.sk

(zastrešuje projekty fara.skrehola.sk)

Jeden  najznámejších katolíckych portálov. Ponúka množstvo článkov, recenzií a kvalitných blogov.

Návštevnosť

Modlitba.sk

 

Server ponúka súbor modlitieb za rôzne potreby, ľudové pobožnosti, litánie, krížové cesty…

Návštevnosť

Saleziáni.sk

Portál saleziánskej rodiny. Najnavštevovanejší web rehoľného spoločenstva na Slovensku. 

Návštevnosť

Breviar.sk

Modlitba liturgie hodín prostredníctvom internetu. Stránky sú kompatibilné aj s mobilnými zariadeniami.

Monthly Statistics 02/2011

Total Pages139962

Visits per Day min.: 1646 max.: 2048

Total Visits 46094

Total Unique Sites19130

Total Unique URLs 9110

Katechizmus.sk

Katechizmus Katolíckej cirkvi. Vyhľadávanie, register, prepojenie s online svatepismo.sk

Návštevnosť

Katolik.sk

Informačná stránka o liturgii, zamyslenia a životopisy svätých na aktuálny týždeň, duchovné témy…

Návštevnosť

Knazi.sk

Stránka venovaná (nielen) kňazom. Životopisy svätých, homílie, katechézy, množstvo liniek na kresťanské stránky.

Návštevnosť

Svatepismo.sk

Stranka zameraná na prácu so sv. Písmom, vyhľadávanie, listovanie…

 

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Katolícka fakulta KU.sk

Oficiálne stránky Teologickej fakulty Košice KU v Ružomberku.

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

 

About the Author