V SLUŽBE CIRKVI

Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorí o vzťahu Cirkvi a médií, o posolstve Svätého Otca k 42. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Aká je alternatíva kresťanských médií k svetským? Aké sú pozitíva a negatíva masmédií? (TV LUX)

 

Videozáznam z konferencie o etike v masmédiách

About the Author