Vývoj internetu

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

Myšlienka, ktorá odštartovala vývoj internetu sa zrodila v šesťdesiatych rokoch v USA na podnet ministerstva obrany, ktoré poţiadalo prostredníctvom grantovej agentúry ARPA (Advanced Research Project Agency) organizáciu RAND Corporation (Research ANd Development) aby vytvorila odolnú sieť spájajúcu významné, strategické, vládne inštitúcie. Malo ísť teda o vojenskú decentralizovanú sieť, ktorá by fungovala aj pri poškodení niektorých uzlov. Bola pomenovaná podľa agentúry ARPA názvom ARPANET. ARPA sa neskôr premenovala na DARPA (Defense Advanced Research Project Agency).

Prvá fáza: ARPANET

Spustenie siete ARPANET predchádzali dôkladné prípravy pod vedením amerického profesora Leonarda Kleinrocka z Kalifornskej univerzity (UCLA). So svojim študentom Charley Klinom uskutočnil 29.októbra 1969 o 22:30 miestneho času prvý dátový prenos medzi superpočítačom (v tej dobe) zn.: Honeywell v Kalifornskej univerzite v Los Angeles a počítačom rovnakého typu na univerzite v Stanforde. Obsahom tohto prenosu bolo slovo LOG odvodené od slova login (ang.: pripojenie). Po opakovaných pokusoch prebehol tento prenos úspešne čo viedlo k vytváraniu nových uzlov siet

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

e ARPANET
O mesiac neskôr tvorili sieť ARPANET uţ štyri uzly. Sieť prepájala počítače univerzít:

 • UCLA (University of California L. Angeles)
 • UCSB (University of California St. Barbara)
 • Stanford (Stanford Research Institute, SRI)
 • Utah (Univerzity of Utah)

V sedemdesiatych a na počiatku osemdesiatych rokoch rozvoj ARPANETu pokračoval. Oblasť počítačových sietí a internetu sa rozvíjala. Na princípe paketového prenosu prostredníctvom TCP/IP protokolu vznikali aj iné siete a začali sa pripájať mnohé inštitúcie zväčša univerzity (Alohanet-1970, BITNET-1972, Ethernet-1973, USENET-1979, NSFNET-1986). K ARPANETu sa začalo pripájať veľké mnoţstvo uzlov a ARPANET sa tak rýchlo rozrastal (Tab. 1). V roku 1973 sa k ARPANETu pripojili prvé zahraničné uzly vo Veľkej Británii a v Nórsku. ARPANET sa zároveň zdokonaľoval a vznikali tak nové komunikačné protokoly a sluţby:

 • 1971 .. vynájdený email
 • 1972 .. spustenie sluţby Telnet
 • 1973.. vytvorený FTP protokol
 • 1974.. špecifikovaný TCP protokol
 • 1978 .. TCP rozdelený na TCP/IP
 • 1983 .. objavenie pomenovania serverov DNS
 • 1984 .. štart DNS, NCP/TCP
 • 1986 ..vybudovaná univerzitná chrbticová sieť NSF a zároveň Usenet a Bitnet54

V roku 1983 sa od ARPANETu oddelili vojenské siete a vznikla jedna vojenská sieť MILNET (naďalej je však prepojená s ARPANETom). Samotný ARPANET tak získal civilnejší charakter ale naďalej bol financovaný z rezortu ministerstva obrany USA. V marci 1990 bol pôvodný ARPANET v tichosti odstavený a zrušený. Kostrou celej siete sa stal NSFNET.

 

Druhá fáza: NSFNET

Od roku 1985 začala vytvárať inštitúcia NSF (National Science Foundation) popri ARPANETu svoju vlastnú sieť NSFNET. NSFNET sa vďaka vysokým prenosovým rýchlostiam začala rýchlo rozvíjať. Spočiatku iba v akademických kruhoch a neskôr úplne nahradila ARPANET. Stala sa tak kostrou celej siete Internet. Aby sa vyhla komerčnému charakteru sústredila sa na akademické siete a dala moţnosť vzniku rozličným komerčným spoločnostiam, ktoré vytvárali s NSFNETom konglomerát sietí teda Internet ako ho poznáme dnes.

VIDEO: Vývoj internetu v podaní L. Kleinrocka a komerčnej TV

 

 

CESNET

CESNET je sieť, ktorá bola spočiatku akademickou sieťou, postupne sa rozvíjala a začala pripájať aj komerčné inštitúcie. Zdruţenie CESNET sa súčasne zapojilo do európskeho projektu TEN-34, ktorého cieľom bolo vybudovať v Európe chrbticovú akademickú infraštruktúru zodpovedajúcu normám sietí v USA. Behom roku 1997 vznikla sieť TEN-34 CZ, určená výhradne na akademické účely s prenosovou rýchlosťou 34Mbps a fungovala vedno s uţ komerčnou sieťou CESNET pod rovnakým vedením.
Ďalší vývoj organizácie CESNET:

 

 • 1998: sieť TEN-34 CZ bola nahradená výkonnejšou sieťou TEN 155 CZ (prenosová rýchlosť: 155Mbps).
 • 2000: komerčná spoločnosť Conactel odkúpila sieť CESNET a začlenila ju do svojej infraštruktúry.
 • 2003: organizácia CESNET vytvorila na princípe „tmavých vlákien“ – CEF (Customer Empowered Fibre) gigabitovú sieť CESNET2.
 • 2004-2010: do siete CESNET2 bola integrovaná optická technológia DWDM.58

VIDEO: Charakteristika CESNETu

 

 

About the Author