Štatistiky internetu

Internet, ktorý sa stal súčasťou nášho ţivota v mnohých potrebách má svoj začiatok a svoj vývoj. V dnešnej dobe sme svedkami jeho rozmachu, ktorý sa exponenciálnou rýchlosťou zväčšuje. Za posledných desať rokov sa počet uţívateľov internetu zvýšil na 2 mld. čo je oproti roku 2000 nárast o takmer 450%. Informuje nás o tom nasledujúca štatistika z 31. júna 2010, ktorú vydala Medzinárodná telekomunikačná únia.

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

 

VIDEO: Komlexné štatistiky internetu za rok 2010

 

 

About the Author