Projekt Ecclesia

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

ecclesia-picture01Dňa 12. 11. 2014 som sa zúčastnil medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa), ktorý je zameraný na informačné technológie vo verejnom sektore, tento rok s podtitulom „Future is TODAY“. Katolícka Cirkev mala na tomto kongrese vlastný workshop, súbor prednášok zameraných na vnútro-cirkevnú komunikáciu. Na konferencii bol konkrétne predstavený systém ecclesia, komunikačná platforma v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorá si kladie za cieľ zjednodušiť komunikáciu Katolíckej cirkvi, a to nielen interne, ale aj medzi veriacimi, úradmi a cirkevnými inštitúciami. V rámci projektu má vzniknúť potrebná infraštruktúra na komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba.

[embeddoc url=“http://itapa.sk/data/att/3031.pdf“ height=“600px“ download=“alluser“]

 

Ako účastník konferencie som si mohol systém vyskúšať priamo na mieste aj v rámci ukážok praktického využitia. Zaujala ma najmä bezpečná elektronická komunikácia a práca na diaľku v oblasti diecéznych tribunálov vrátane spisovej služby so zaručeným obehom dokumentov. V rámci 11. ročníka súťaže o najlepší projekt v oblasti informatizácie verejnej správy Cena ITAPA 2012 získal projekt Ecclesia – kontaktné miesta Katolíckej cirkvi 3. miesto v kategórii Nové služby.

 

About the Author