…v Českej republike…

Prehľad najznámejších katolíckych masmédií v Českej republike s odkazmi na web stránky:

 

Názov

Charakteristika

Návštevnosť webstránok (02/2011)

Tlač

Katolícky týdenník

(katyd.cz)

Najznámejší katolícky týždenník, ktorý podáva informácie aktuálneho diania v Cirkvi.

Návštevy

Te Deum

(tedeum.cz)

Dvojmesačník venovaný katolíckej viere, liturgii a morálke, cieľom ktorého je pomoc rodinám.

Návštevy

Milujte se

(milujte.se)

Časopis sestier Matky Terezy.Na svojich stránkach ponúka súbor katechéz a svedectiev a archív vydaných čísel časopisu.

Návštevy

Teologicke texty

(teologicketexty.cz)

Časopis, ktorý rieši teoretické a praktické otázky teológie dnešnej doby. Internetové stránky časopisu ponúkajú stručný obsah aktuálneho čísla.

Návštevy

Světlo

(maticecm.cz)

Katolícky týždenník Matice Cyrilometodskej

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Studia teologica

(studiatheologica.eu)

Renomovaný teologický ročník ktorý ponúka odborné články fundovaných teológov.

 

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

Rádio

Radio Vatikán

(radiovaticana.cz)

Česká verzia Vatikánskeho rozhlasu. Internetové stránky ponúkajú bohatý archív správ, rozhovorov a reportáží zo života Cirkvi.

Návštevy

Proglas

(proglas.cz)

Najrozšírenejšie  katolícke rádio v ČR.

Stránky obsahujú okrem živého vysielania prostredníctvom internetu aj bohatý archív audiozáznamov.

Návštevy

Radio 7 (twr.cz)

Rádio zamerané na kresťanské hodnoty.

ŠTATISTIKA NEDOSTUPNÁ

TV

TV NOE

(tvnoe.cz)

Najznámejšia česká katolícka TV. Na svojich stránkach ponúka živé vysielanie programu a rozsiahly videoarchív. 

 

Návštevy

 

Internet

Vira.cz

Najnavštevovanejší katolícky server v ČR, ktorý ponúka celú radu článkov z rôznych oblastí teológie.

 

Návštevy

 

Modlitba.cz

Server ponúka prehľad modlitieb k rôznym potrebám  príležitostiam a liturgickej dobe.

Návštevy

Cirkev.cz

Tisk.cirkev.sk

Oficiálne stránky ČBK, ktoré poskytujú informácie o živote katolíckej Cirkvi ČR.Tvorí základ cirkevnej informačnej štruktúry. 

Návštevy

 

Jesuit.cz

Oficiálne stránky českých jezuitov. História, činnosť a spiritualita jedného z najvýznamnejších rehoľných rádov v ČR

Návštevy

Ebreviar.cz

Modlitba liturgie hodín na internete. Autom. vygenerované modlitby breviára  pre PC i mobilné zariadenia.

Návštevy

 

Tv-mis.cz

Internetová TV ktorá prostredníctvom internetového streamu vysiela záznamy z rôznych podujatí.

Návštevy

Pastorace.cz

Podklady pre prácu v pastorácii a duchovný život.

Návštevy

i-karmel.cz

Prehľadná online predajňa kresťanskej a náboženskej literatúry.

Návštevy

 

About the Author