H2O News

H2Onews je katolícka, interaktívna spravodajská sluţba v celosvetovom meradle, ktorá denne vytvára a distribuuje multimediálne správy v deviatich jazykoch do katolíckych masmédií. Umožňuje tak záujemcom prístup k spoľahlivým, aktuálnym správam zo života Cirkvi a spoločensko-kultúrnych podujatí, ktoré sa týkajú katolíkov žijúcich vo svete. Myšlienka H2Onews sa zrodila počas prvého svetového kongresu katolíckych televízií v Madride, v októbri 2006, organizovaného Pápežskou radou pre médiá. Program je kompatibilný aj s mobilnými zariadeniami od spoločnosti Apple (iPod, iPhone, iPad), ktoré sú dnes v oblasti komunikácie veľmi rozšírené hlavne v USA.

 

VIDEO: Poslanie a činnosť spravodajskej služby H2O News

About the Author