TK KBS

Konferencia biskupov Slovenska

 

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

Tlačová kancelária KBS je informačný orgán, ktorý spadá priamo pod Generálny sekretariát KBS. Zabezpečuje informačný vzťah medzi KBS a masmédiami na Slovensku i vo svete. Poskytuje dokumenty Cirkvi a správy zo zasadania KBS pre masmédiá a zároveň monitoruje a zhromaţďuje správy z iných masmédií, ktoré sa týkajú Cirkvi. Tieto správy pravidelne o 8:00 h. rannej prináša Generálnemu sekretariátu KBS a jednotlivým biskupom. Pravidelne prináša prostredníctvom týždenníka „Život Cirkvi“, elektronickej pošty a internetových stránok TK KBS tlačové správy o aktuálnom dianí v Cirkvi na Slovensku i v zahraničí. V prípade dôleţitých podujatí poriada tlačové konferencie. Spolupracuje s radou KBS pre komunikačné prostriedky, so zahraničnými tlačovými kanceláriami (VIS, FIDES, KATHPRESS, KIPA IKA, KIS, KAI).

 

Konferencia biskupov Slovenska – činnosť a fungovanie. (TV LUX)

 

Úloha hovorcu katolíckeho masmédia (TV LUX)

RUŽOMBEROK 27. marca 2009 (TASR) — O vzťahu hovorcov a novinárov na pôde Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku diskutovalo päť desiatok ľudí na konferencii Hovorca — partner alebo nepriateľ médií?

About the Author