TS ČBK

powered by WordPress Multibox Plugin v5.0.1

Dôležitou úlohou tlačového strediska ako špecializovanej informačnej agentúry je sprostredkovanie informačného vzťahu vo vnútri Cirkvi a zároveň s vonkajším svetom. TS ČBK vydáva predovšetkým vlastné správy, ktoré zverejňuje na svojich internetových stránkach <www.tisk.cirkev.cz> a zároveň poskytuje informačný servis prostredníctvom elektronickej pošty odberateľom a rôznym partnerským redakciám. Správy sa týkajú rímskokatolíckej a gréckokatolíckej Cirkvi v ČR sú rozdelené do troch skupín: správy z domova, správy z Vatikánu a správy zo zahraničia. Správy o katolíckej Cirkvi v zahraničí TS ČBK preberá od podobne zameraných agentúr s ktorými spolupracuje, medzi najznámejšie patria: VIS Vatikán, KNA Nemecko, KathPress Rakúsko. Ďalšou dôležitou úlohou TS ČBK je monitoring správ týkajúcich sa katolíckej Cirkvi v komunikačných prostriedkoch a dohliadať na správne podávanie skupina týchto informácií. V prípade zverejnenia nepravdy alebo skreslených informácií o katolíckej Cirkvi zasahuje TS ČBK vydávaním reakcií čí sťažností na dané médium. TS ČBK denne monitoruje asi 110 titulov tlače a väčšinu spravodajských relácii v televízii a rozhlase. Správy z týchto médií je moţné odoberať prostredníctvom emailu.


 


 

About the Author