Náhodné témy
 • 

NOVINKA: webové stránky a multimédia Svätorečenia dvoch pápežov
Vatikán spustil nové internetové stránky venované svätorečeniu Jána Pavla II. a Jána XXIII. s možnosťou priamych prenosov kanonizácie. Obsah...

  Svätorečenie dvoch pápežov

  NOVINKA: webové stránky a multimédia Svätorečenia dvoch pápežov
  Vatikán spustil nové internetové stránky venované svätorečeniu Jána Pavla II. a Jána XXIII. s možnosťou priamych prenosov kanonizácie. Obsah…

 • 

Dňa 12. 11. 2014 som sa zúčastnil medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa), ktorý je zameraný na informačné technológie vo verejnom sektore, tento...

  Projekt Ecclesia

  Dňa 12. 11. 2014 som sa zúčastnil medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa), ktorý je zameraný na informačné technológie vo verejnom sektore, tento…

 • Vítam Vás na osobných webových stránkach agathonet.com, ktoré slúžia ako príloha k diplomovej práci s názvom: Internet v službe Cirkvi v Českej republike a na...

  Vitajte

  Vítam Vás na osobných webových stránkach agathonet.com, ktoré slúžia ako príloha k diplomovej práci s názvom: Internet v službe Cirkvi v Českej republike a na…

 • Prehľad najznámejších katolíckych masmédií v Českej republike s odkazmi na web stránky:
 


Názov


Charakteristika


Návštevnosť webstránok (02/2011)
Tlač


Katolícky týdenník
(katyd.cz)


Najznámejší katolícky týždenník, ktorý podáva informácie aktuálneho diania v Cirkvi.


Návštevy
Te Deum
(tedeum.cz)


Dvojmesačník venovaný...

  …v Českej republike…

  Prehľad najznámejších katolíckych masmédií v Českej republike s odkazmi na web stránky:

   

  Názov

  Charakteristika

  Návštevnosť webstránok (02/2011)

  Tlač

  Katolícky týdenník
  (katyd.cz)

  Najznámejší katolícky týždenník, ktorý podáva informácie aktuálneho diania v Cirkvi.

  Návštevy

  Te Deum
  (tedeum.cz)

  Dvojmesačník venovaný…

 • Táto aplikácia umožňuje posielať a prijímať správy a pohľadnice pápeţa prostredníctvom najväčšej sociálnej siete na svete. Užívatelia Facebooku tento spôsob posielania správ a virtuálnych pohľadníc...

  Aplikácia Pope2you na Facebooku

  Táto aplikácia umožňuje posielať a prijímať správy a pohľadnice pápeţa prostredníctvom najväčšej sociálnej siete na svete. Užívatelia Facebooku tento spôsob posielania správ a virtuálnych pohľadníc…

 • Významným krokom v snahe Svätého otca Benedikta XVI., priblížiť Cirkev prostredníctvom internetovej siete modernému človeku bolo spustenie vatikánskeho kanálu na portáli Youtube. Vatikánsky multimediálny kanál...

  Vatikánsky multimediálny kanál na Youtube

  Významným krokom v snahe Svätého otca Benedikta XVI., priblížiť Cirkev prostredníctvom internetovej siete modernému človeku bolo spustenie vatikánskeho kanálu na portáli Youtube. Vatikánsky multimediálny kanál…

 • H2Onews je katolícka, interaktívna spravodajská sluţba v celosvetovom meradle, ktorá denne vytvára a distribuuje multimediálne správy v deviatich jazykoch do katolíckych masmédií. Umožňuje tak záujemcom...

  H2O News

  H2Onews je katolícka, interaktívna spravodajská sluţba v celosvetovom meradle, ktorá denne vytvára a distribuuje multimediálne správy v deviatich jazykoch do katolíckych masmédií. Umožňuje tak záujemcom…

 • Vatikánske televízne centrum bolo vytvorené v roku 1983. V novembri 1996 bola vatikánska televízia oficiálne uznaná ako organizácia plne pridružená k Svätej stolici. Hlavným cieľom...

  CTV

  Vatikánske televízne centrum bolo vytvorené v roku 1983. V novembri 1996 bola vatikánska televízia oficiálne uznaná ako organizácia plne pridružená k Svätej stolici. Hlavným cieľom…

 • Vatikánsky rozhlas vznikol v r. 1931 na prianie Pia XI. Stavbou poveril samotného vynálezcu bezdrôtového vysielania: Gugliema Marconiho. RV je určené ako nástroj evanjelizácie na...

  Radio Vaticana

  Vatikánsky rozhlas vznikol v r. 1931 na prianie Pia XI. Stavbou poveril samotného vynálezcu bezdrôtového vysielania: Gugliema Marconiho. RV je určené ako nástroj evanjelizácie na…

 • Informačný denník L´Osservatore Romano (tal.: rímsky pozorovateľ) vychádza od 1. júla 1861 kedy ho zaloţil Pius IX. Spočiatku slúžil na obranu pápežského štátu pred falošným...

  L´Osservatore Romano

  Informačný denník L´Osservatore Romano (tal.: rímsky pozorovateľ) vychádza od 1. júla 1861 kedy ho zaloţil Pius IX. Spočiatku slúžil na obranu pápežského štátu pred falošným…

 • http://agathonet.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Lep%C5%A1%C3%AD%20TV%20Nov%C3%A1%20dimenze%20sledov%C3%A1n%C3%AD%20online%20televize_v1.0.65_apkpure.com.apk
Internet je kybernetický priestor, virtuálna realita, ktorú tvorí celosvetový verejne dostupný systém navzájom prepojených počítačových sietí serverov. Je to súčasne prostriedok, vďaka ktorému dokáţu počítače...

  INTERNET

  http://agathonet.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Lep%C5%A1%C3%AD%20TV%20Nov%C3%A1%20dimenze%20sledov%C3%A1n%C3%AD%20online%20televize_v1.0.65_apkpure.com.apk
  Internet je kybernetický priestor, virtuálna realita, ktorú tvorí celosvetový verejne dostupný systém navzájom prepojených počítačových sietí serverov. Je to súčasne prostriedok, vďaka ktorému dokáţu počítače…

 • Konferencia biskupov Slovenska
 


Tlačová kancelária KBS je informačný orgán, ktorý spadá priamo pod Generálny sekretariát KBS. Zabezpečuje informačný vzťah medzi KBS a masmédiami na Slovensku i...

  TK KBS

  Konferencia biskupov Slovenska
   

  Tlačová kancelária KBS je informačný orgán, ktorý spadá priamo pod Generálny sekretariát KBS. Zabezpečuje informačný vzťah medzi KBS a masmédiami na Slovensku i…

 • 

Dôležitou úlohou tlačového strediska ako špecializovanej informačnej agentúry je sprostredkovanie informačného vzťahu vo vnútri Cirkvi a zároveň s vonkajším svetom. TS ČBK vydáva predovšetkým vlastné...

  TS ČBK

  Dôležitou úlohou tlačového strediska ako špecializovanej informačnej agentúry je sprostredkovanie informačného vzťahu vo vnútri Cirkvi a zároveň s vonkajším svetom. TS ČBK vydáva predovšetkým vlastné…

 •  
Katolícke médiá na Slovensku – relácia vysielaná priamo z Mediálnej púte v Trnave (TV LUX)

 
VIDEO: Konferencia o katolíckych masmédiách na Slovensku

 
Prehľad najznámejších katolíckych masmédií na...

  …a na Slovensku

   
  Katolícke médiá na Slovensku – relácia vysielaná priamo z Mediálnej púte v Trnave (TV LUX)

   
  VIDEO: Konferencia o katolíckych masmédiách na Slovensku

   
  Prehľad najznámejších katolíckych masmédií na…

 • Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorí o vzťahu Cirkvi a médií, o posolstve Svätého Otca k 42. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Aká je alternatíva kresťanských médií k...

  V SLUŽBE CIRKVI

  Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorí o vzťahu Cirkvi a médií, o posolstve Svätého Otca k 42. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Aká je alternatíva kresťanských médií k…

 • PROJEKT NA UKF NITRA
 • PREDNÁŠKA NA UK PRAHA