Náhodné témy
 • 

NOVINKA: webové stránky a multimédia Svätorečenia dvoch pápežov
Vatikán spustil nové internetové stránky venované svätorečeniu Jána Pavla II. a Jána XXIII. s možnosťou priamych prenosov kanonizácie. Obsah...

  Svätorečenie dvoch pápežov

  NOVINKA: webové stránky a multimédia Svätorečenia dvoch pápežov
  Vatikán spustil nové internetové stránky venované svätorečeniu Jána Pavla II. a Jána XXIII. s možnosťou priamych prenosov kanonizácie. Obsah…

 • 

Dňa 12. 11. 2014 som sa zúčastnil medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa), ktorý je zameraný na informačné technológie vo verejnom sektore, tento...

  Projekt Ecclesia

  Dňa 12. 11. 2014 som sa zúčastnil medzinárodného kongresu ITAPA (Informačné technológie a verejná správa), ktorý je zameraný na informačné technológie vo verejnom sektore, tento…

 • Vítam Vás na osobných webových stránkach agathonet.com, ktoré slúžia ako príloha k diplomovej práci s názvom: Internet v službe Cirkvi v Českej republike a na...

  Vitajte

  Vítam Vás na osobných webových stránkach agathonet.com, ktoré slúžia ako príloha k diplomovej práci s názvom: Internet v službe Cirkvi v Českej republike a na…

 • Prehľad najznámejších katolíckych masmédií v Českej republike s odkazmi na web stránky:
 


Názov


Charakteristika


Návštevnosť webstránok (02/2011)
Tlač


Katolícky týdenník
(katyd.cz)


Najznámejší katolícky týždenník, ktorý podáva informácie aktuálneho diania v Cirkvi.


Návštevy
Te Deum
(tedeum.cz)


Dvojmesačník venovaný...

  …v Českej republike…

  Prehľad najznámejších katolíckych masmédií v Českej republike s odkazmi na web stránky:

   

  Názov

  Charakteristika

  Návštevnosť webstránok (02/2011)

  Tlač

  Katolícky týdenník
  (katyd.cz)

  Najznámejší katolícky týždenník, ktorý podáva informácie aktuálneho diania v Cirkvi.

  Návštevy

  Te Deum
  (tedeum.cz)

  Dvojmesačník venovaný…

 • Táto aplikácia umožňuje posielať a prijímať správy a pohľadnice pápeţa prostredníctvom najväčšej sociálnej siete na svete. Užívatelia Facebooku tento spôsob posielania správ a virtuálnych pohľadníc...

  Aplikácia Pope2you na Facebooku

  Táto aplikácia umožňuje posielať a prijímať správy a pohľadnice pápeţa prostredníctvom najväčšej sociálnej siete na svete. Užívatelia Facebooku tento spôsob posielania správ a virtuálnych pohľadníc…

 • Významným krokom v snahe Svätého otca Benedikta XVI., priblížiť Cirkev prostredníctvom internetovej siete modernému človeku bolo spustenie vatikánskeho kanálu na portáli Youtube. Vatikánsky multimediálny kanál...

  Vatikánsky multimediálny kanál na Youtube

  Významným krokom v snahe Svätého otca Benedikta XVI., priblížiť Cirkev prostredníctvom internetovej siete modernému človeku bolo spustenie vatikánskeho kanálu na portáli Youtube. Vatikánsky multimediálny kanál…

 • H2Onews je katolícka, interaktívna spravodajská sluţba v celosvetovom meradle, ktorá denne vytvára a distribuuje multimediálne správy v deviatich jazykoch do katolíckych masmédií. Umožňuje tak záujemcom...

  H2O News

  H2Onews je katolícka, interaktívna spravodajská sluţba v celosvetovom meradle, ktorá denne vytvára a distribuuje multimediálne správy v deviatich jazykoch do katolíckych masmédií. Umožňuje tak záujemcom…

 • Vatikánske televízne centrum bolo vytvorené v roku 1983. V novembri 1996 bola vatikánska televízia oficiálne uznaná ako organizácia plne pridružená k Svätej stolici. Hlavným cieľom...

  CTV

  Vatikánske televízne centrum bolo vytvorené v roku 1983. V novembri 1996 bola vatikánska televízia oficiálne uznaná ako organizácia plne pridružená k Svätej stolici. Hlavným cieľom…

 • Vatikánsky rozhlas vznikol v r. 1931 na prianie Pia XI. Stavbou poveril samotného vynálezcu bezdrôtového vysielania: Gugliema Marconiho. RV je určené ako nástroj evanjelizácie na...

  Radio Vaticana

  Vatikánsky rozhlas vznikol v r. 1931 na prianie Pia XI. Stavbou poveril samotného vynálezcu bezdrôtového vysielania: Gugliema Marconiho. RV je určené ako nástroj evanjelizácie na…

 • Informačný denník L´Osservatore Romano (tal.: rímsky pozorovateľ) vychádza od 1. júla 1861 kedy ho zaloţil Pius IX. Spočiatku slúžil na obranu pápežského štátu pred falošným...

  L´Osservatore Romano

  Informačný denník L´Osservatore Romano (tal.: rímsky pozorovateľ) vychádza od 1. júla 1861 kedy ho zaloţil Pius IX. Spočiatku slúžil na obranu pápežského štátu pred falošným…

 • Internet je kybernetický priestor, virtuálna realita, ktorú tvorí celosvetový verejne dostupný systém navzájom prepojených počítačových sietí serverov. Je to súčasne prostriedok, vďaka ktorému dokáţu počítače...

  INTERNET

  Internet je kybernetický priestor, virtuálna realita, ktorú tvorí celosvetový verejne dostupný systém navzájom prepojených počítačových sietí serverov. Je to súčasne prostriedok, vďaka ktorému dokáţu počítače…

 • Konferencia biskupov Slovenska
 


Tlačová kancelária KBS je informačný orgán, ktorý spadá priamo pod Generálny sekretariát KBS. Zabezpečuje informačný vzťah medzi KBS a masmédiami na Slovensku i...

  TK KBS

  Konferencia biskupov Slovenska
   

  Tlačová kancelária KBS je informačný orgán, ktorý spadá priamo pod Generálny sekretariát KBS. Zabezpečuje informačný vzťah medzi KBS a masmédiami na Slovensku i…

 • 

Dôležitou úlohou tlačového strediska ako špecializovanej informačnej agentúry je sprostredkovanie informačného vzťahu vo vnútri Cirkvi a zároveň s vonkajším svetom. TS ČBK vydáva predovšetkým vlastné...

  TS ČBK

  Dôležitou úlohou tlačového strediska ako špecializovanej informačnej agentúry je sprostredkovanie informačného vzťahu vo vnútri Cirkvi a zároveň s vonkajším svetom. TS ČBK vydáva predovšetkým vlastné…

 •  
Katolícke médiá na Slovensku – relácia vysielaná priamo z Mediálnej púte v Trnave (TV LUX)

 
VIDEO: Konferencia o katolíckych masmédiách na Slovensku

 
Prehľad najznámejších katolíckych masmédií na...

  …a na Slovensku

   
  Katolícke médiá na Slovensku – relácia vysielaná priamo z Mediálnej púte v Trnave (TV LUX)

   
  VIDEO: Konferencia o katolíckych masmédiách na Slovensku

   
  Prehľad najznámejších katolíckych masmédií na…

 • Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorí o vzťahu Cirkvi a médií, o posolstve Svätého Otca k 42. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Aká je alternatíva kresťanských médií k...

  V SLUŽBE CIRKVI

  Mons. Stanislav Zvolenský. Hovorí o vzťahu Cirkvi a médií, o posolstve Svätého Otca k 42. dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Aká je alternatíva kresťanských médií k…

 • PROJEKT NA UKF NITRA
 • PREDNÁŠKA NA UK PRAHA