Bohoslužby na Cvilíně

BOHOSLUŽBY: Neděle 10:00, půl hodiny před mši svatou modlitba sv růžence.
ZPOVĚĎ: 30 min. před mší sv. a podle potřeby.
ADORACE: Druhá neděle v měsíci po mši svaté, kromě září, kdy se bude konat první neděli v měsíci.