Výsledky Biblické olympiády 2015

Biblická olympiáda je soutěž určená pro děti druhého stupně ZŠ a střední školy se zaměřením na četbu vybraných knih Písma svatého (v roce 2015 to byly Evangelium sv. Matouše a 22 kapitol knihy Exodus).

V roce 2015 proběhl v rámci ostravsko-opavské diecéze už 4. ročník soutěže, a to v Katolickém domě farnosti Ostrava Stará Bělá. Zúčastnilo se ho 20 tříčlenných týmů z různych končin naší diecéze (děkanáty: Opava, Hlučín, Nový Jičín, Frýdek,…). Poprvé se soutěž uskutečnila i pro kategorii středních škol.

Výsledky Biblické olympiády 2015 i dalších ročníků jsou ZDE

B

O

Kategorie: ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. místo: Farnost Pustá Polom (HLUČÍN) (1. cena: digitálný fotoaparát)

Společenství: Let´s Live, Gymnázium O. Havlové Ostrava-Poruba.

 • Pavel Pískovský
 • Alžběta Knápková
 • Petra Benová

2. místo: Farnost Jablunkov (FRÝDEK)

Společenství: Tři citrónky

 • Veronika Szotkowská
 • Klára Byrtusová
 • Lenka Konderlová

3. místo: Farnost Jablunkov (FRÝDEK)

Společenství: Bibličtí bojovníci

 • Marek Nieslanik
 • Jakub Nieslanik
 • Jakub Martynek

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategorie: STŘEDNÍ ŠKOLY

1. místo: Farnost Opava (OPAVA) (1. cena: TABLET Lenovo)

Společenství: Alfa – Omega

 • Terezie Krejčí
 • Terezie Lukašáková
 • Veronika Polášková

2. místo: Farnost Hať (HLUČÍN)

Společenství: Surikaty

 • Lenka Martiníková
 • Vendula Malohlavová
 • Aneta Marčáková

3. místo: Farnost Jablunkov (FRÝDEK)

Společenství: Goróle

 • Magda Suchanek
 • Ewa Szotkowska
 • Daniel Szwierczek

 

Výsledky Biblické olympiády 2014:

bo 2014 logo

Výsledky Biblické olympiády 2013:

Výsledky Biblické olympiády 2012:

Vítezům blahopřejeme a těšíme se na vás příští rok, kdy se bude soutěžit z následovných knih Písma Svatého:

 • Skutky apoštolské
 • Kniha Exodus od 23. kapitoly po konec.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci soutěže.

Zvlášť děkujeme ostravsko-opavskému biskupství, které přispělo na ceny z pastoračního fondu, Mons. Bohuslavovi Novákovi, který nám poskytl prostory, zařídil občerstvení a přispěl na ceny a do třetice děkujeme i P. Januszovi Kiwakovi z farnosti Jablunkov, který taky finančně přispěl na soutěž.

FOTOGALERIE: