Biblická olympiáda 2019 proběhla v novém stylu Biblického dne nejen pro děti

První Biblický den, který se konal 9. 11. ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, zaznamenal mezi více než sto účastníky úspěch. Úvodní scénka a přivítání moderátorů nikoho z přítomných nenechalo na pochybách, že děti čeká den plný zážitků. Ústředním tématem všech aktivit byl Mojžíš.

„Jsem rád, že se tato myšlenka, která se mi od začátku líbila, uskutečnila,“ uvádí jeden z organizátorů, ředitel Diecézního centra mládeže P. Jan Slavík. Hodnotí, že akce nejen dětem, ale celým rodinám nabídla něco nového. „Potěšilo mě také, že se dala dohromady pastorační centra, což nebývá na akcích zvykem. Rozhodně bych v tomto kurzu pokračoval a navzájem se tak obohacoval a pomáhal,“ přiznává ředitel.

Na své si přišly všechny věkové kategorie. Ty starší si prověřily své vědomosti na tradiční Biblické olympiádě nebo rozehrály příběh vyvedení z Egypta. „Biblická olympiáda proběhla letos už po osmé a počtem soutěžících družstev, kterých bylo deset, patřila mezi slabší průměr oproti jiným ročníkům,“ hodnotí její organizátor P. Dobromil Zifčak. „Nicméně atmosféra byla výborná a výhodou bylo, že soutěžící se mohli po soutěži účastnit i dalších aktivit v rámci Biblického dne. Jako kněze mne potěšilo, že letos byla v rámci programu i mše svatá, při které děti povzbudil otec biskup,“ dodává P. Zifčák.

Kdo se olympiády neúčastnil, našel mnoho zajímavých aktivit na dalších stanovištích. Tvořilo se, zpívalo, fotilo v dobových oblecích nebo se děti zabavily na interaktivní výstavě o Bibli. Dospělí mezitím naslouchali poutavé přednášce o Bibli odborného garanta akce P. Marka Kozáka. „Až člověku jdou do očí slzy, když čte: ‚Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný‘,“ promlouval k přítomným biblista. Během přednášky zdůraznil dvě důležité vlastnosti Božího slova: že má moc očišťovat od hříchu a že je štítem proti útokům Zlého. Nechyběla ani možnost zajít si ke svátosti smíření.

Nabitý den ukončila mše s biskupem Martinem Davidem, na které mu děti přinesly v obětním průvodu vlastnoručně vyrobené plakáty zachycující zážitky dne. Odnesou si je jako inspiraci na prožití Biblického dne do svých farností.

„Otec biskup naznačil, že v příštím roce by se mohlo uskutečnit něco podobného – až zreflektujeme s ostatními centry tuto akci, zkusíme se zamyslet i nad pokračováním. Za mne bych byl určitě pro a reflektující schůzka více napoví, kdo by se na organizaci podílel, na jakém místě se bude setkání konat, atd.,“ dodává P. Slavík.

Výsledky Biblické olympiády:

Soutěžící mohli získat maximální počet bodů: 222 z načítaných knih (Exodus a Evangelium podle Matouše):

1. místo získala farnost Bílovec, za kterou bojovali Jiří Ptáčník, Vojtěch Ptáčník a Zdeněk Taťák.
2. místo si odnesla farnost Lichnov ve složení Anna Petrová, Ludmila Petrová a Pavel Zeman.
3. místo vybojovala farnost Třinec, konkrétně Mariana Čalová, Veronika Čalová a Veronika Mrózková.
Blahopřejeme.

Článek přebrán z doo.cz. Foto: Ivana Bužková/Člověk a Víra Text: Jana Praisová

Organizátoři Biblického dne: