Úvod ke knize Rút

Kniha Rút

 Kniha Rút je starozákonní kniha, která píše o moábské dívce Rút, která se provdala za židovského přistěhovalce. Kniha Rút se od ostatních biblických spisů liší tím, že je napsána z hlediska ženy. V tehdejší společnosti byly ženy zcela závislé na svých manželích a otcích. Příběh začíná v Moábské zemi líčením osudu tří žen, které jsou závislé na dobrodiní druhých. Jmenovaly se Noemi, a její snachy Rút a Orpa. Když všem třem zemřeli muži, tak Orpa zůstala doma v Moábu a Rút se svou tchýní Noemi se vrátila do Judska. Rút svou tchýni neopustila, ale slíbila ji věrnost (Rt 1,16-17). Její nádherná řeč k Noemi zůstává nepřekonatelným projevem věrnosti a odevzdanosti. Rút se v Betlémě stala jako cizinka nejdřív sběratelem zbytků po žencích na poli, aby mohla sobě a Noemi opatřit potravu. V Judsku, kde platil obecně levirátní zákon, žilo několik příbuzných Rútina zesnulého manžela, kteří měli povinnost se Rút ujmout a zplodit s ní syna pro svého zemřelého příbuzného. Rút se dostala na pole Bóaze, jednoho z nich. Bóaz se rozhodl si ji vzít za ženu, ale protože nebyl nejbližší příbuzný, musel přimět nejbližšího příbuzného, aby se svého nároku na Rút zřekl. To nebyl problém, a tak se Rút stala manželkou Bóazovou. Vstoupila nakonec i do rodokmenu krále Davida, jehož se stala prababičkou. Kniha Rút dokazuje, že je možné, aby příslušník cizího pohanského národa přijal víru v Boha Izraele a stal se členem vyvoleného lidu.

Kniha Rút má celkem 4 kapitoly, a židé ji zahrnují mezi pět svátečních svitků.