Výsledky Biblické olympiády 2017

Biblická olympiáda je soutěž určená pro děti druhého stupně ZŠ a střední školy se zaměřením na četbu vybraných knih Písma svatého (letos to byly Evangelium podle Marka,  Kniha Jonáš, Kniha Ester a materiály k přípravě na našem webu).

V roce 2016 proběhl v rámci ostravsko-opavské diecéze už 6. ročník soutěže, a to v Katolickém domě farnosti Ostrava Stará Bělá. Soutěže se zúčastnilo 17 tříčlenných týmů z různých končin naší diecéze (děkanáty: Opava, Hlučín, Nový Jičín, Frýdek,…). Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: 14 týmu bylo ze ZŠ a 3 týmy ze SŠ.

Výsledky Biblické olympiády 2017

Kategorie: ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. místo: Farnost Nanebevzetí Panny Marie Opava (OPAVA) (1. cena: 3x tablet a putovní pohár)

Společenství: Maranatha.

 • Pavla Silná
 • Zuzana Prymusová
 • Kateřina Gilíková

2. místo: Farnost Jablunkov (FRÝDEK)

Společenství: Poslanci Boha.

 • Teresa Nieslaniková
 • Agáta Waszut
 • Jan Nieslanik

3. místo:

Farnost Lubina (NOVÝ JIČÍN)

Společenství: Lubiňáci.

 • Vojtěch Dořičák
 • Filip Jiřík
 • Lukáš Michna

 

Kategorie: STŘEDNÍ ŠKOLY

1. místo: Farnost Hať (HLUČÍN)

Společenství: Velryby.

 • Ondřej Jaroš
 • Lazarová Barbora
 • Hana Tkačíková

2. místo: Mendelovo gymnázium Opava (OPAVA)

Společenství: Rozvázané tkaničky.

 • Ludmila Bujnovská
 • Klára Cihlářová
 • Klára Mošová

3. místo: Farnost Hať (HLUČÍN)

Společenství: Surikaty.

 • Aneta Marčáková
 • Vendula Malohlavová
 • Lenka Martiníková

Vítězům blahpřejeme.

 

Výsledky Biblické olympiády 2016

Výsledky Biblické olympiády 2015

Výsledky Biblické olympiády 2014

Výsledky Biblické olympiády 2013:

Výsledky Biblické olympiády 2012:

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci soutěže.

Zvlášť děkujeme ostravsko-opavskému biskupství, které přispělo na ceny z pastoračního fondu, Mons. Bohuslavovi Novákovi, který nám poskytl prostory, zařídil občerstvení, děkujeme i P. Januszovi Kiwakovi z farnosti Jablunkov.

FOTOGALERIE: