Zveme vás na 9. ročník biblické olympiády 2020 v rámci Biblického dne

Kdy?  Vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s pandemii Covid-19 se akce odkládá. O dalším termínu Vás budeme včas informovat.

Kde? U salesiánů Dona Bosca v Ostravě (adresa: Vítkovická 28).

Pro koho? Pro žáky druhého stupně základních škol ostravsko-opavské diecéze.

Téma? Četba vybraných knih Bible (Ekumenický překlad): Evangelium podle Lukáše, statě o Eliášovi a Elizeovi v knihách královských (1Kr 17 až 2Kr 10) a POZOR: jěště materiály na našem webu v sekci PŘÍPRAVA !!!

Přihlášení ? Do 20. října 2020 jako tříčlenné soutěžní družstvo prostřednictvím online přihlášky.

Soutěžící mají za úkol si předem přečíst vybrané knihy Písma Svatého a materiály na našem webu a pak své znalosti prokázat v soutěži, kde budou písemně odpovídat na otázky v jednotlivých soutěžních kolech.

Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně úspěchů.

Organizátoři soutěže: kněží Ostravsko-opavské diecéze: P. Mgr. Dobromil Zifčak a P. ThLic Marek Kozák ThD. ve spolupráci se saleziány Ostrava a dalšími organizátory Biblického dne 2020

PODÍVEJTE SE NA PRŮBĚH BIBLICKÉHO DNE 2019